Kostol sv.Michala v Nitre

Veľkonočné Triduum 2018 v tridentskom obrade v Nitre

V kostole sv.Michala archanjela v Nitre-na Vršku sa bude sláviť veľkonočné trojdnie podľa tridentského obradu (podľa liturgických kníh z roku 1962).Oznamujeme, že v kostole sv.Michala archanjela v Nitre-na Vršku sa bude sláviť veľkonočné trojdnie podľa tridentského obradu (podľa liturgických kníh z roku 1962) v nasledujúcich termínoch:

29.marca (Zelený štvrtok): 18.00
30.marca (Veľký piatok): 18.00
31.marca (Biela sobota): 21.00

Bližšie informácie:
http://www.dokostola.sk/kostol/410136-sv-michala-archanjela
https://www.facebook.com/Kostol-sv-Michala-Nitra-1490743394367216/