Svätá Kunigunda Uhorská, panna-7.júla

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Hlaholská liturgia a Slovensko

Hlaholská alebo tiež rímsko-slovanská liturgia je liturgia rímskeho obradu v starostaroslovienskom jazyku. Nazýva sa hlaholskou liturgiou podľa hlaholského písma, ktoré sa používalo. Od 16. storočia sú texty a posvätné obrady tie isté ako v rímskom obrade. (viac…)

Svätý Ladislav-27.júna

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Svätý Neit

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)