Svätý Gerhard-25.september

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Svätý Emerám-22.september

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Svätí Košickí mučeníci

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Zmeny v lokalite tradičných sv.omší v Bratislave

S účinnosťou od 4.septembra 2016 sa mení miesto pravidelného slávenia tradičných svätých omší v Bratislave.

Tridentské sv.omše  budú od septembra 2016 slúžené v centre Bratislavy. Konkrétne v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) a to každú nedeľu (okrem 2.nedele v mesiaci) o 17.00 hodine.
V druhú nedeľu v mesiaci zostáva pôvodný termín a miesto, teda kostol Mena Panny Márie v Bratislave-Vrakuni o 16.00.

Bližšie informácie o kostole Notre Dame:

http://www.dokostola.sk/kostol/notre-dame-kostol-nanebovzatia-panny-marie

Svätá Kunigunda Uhorská, panna-7.júla

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)