Emygdius5

Svätý Emigdius, ochranca pred zemetrasením-3.augusta

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska.

Svätý Emigdius

aj Emidius

Sviatok: 3.augusta ako sviatok 3.triedy v Rožňavskej diecéze

Význam mena: muž noci (grécko- latinsky)

  • Patrón: Ascoli Piceno; proti zemetraseniu

prvý biskup v Ascoli Piceno, mučeník
* 274 v Trevíri v Porýní-Falcku (?)
† 5.augusta 309 v Ascoli Piceno v Taliansku

Životopis svätého Emygdia zostavil zrejme v 11.storočí franský mních po nájdení ostatkov tohto svätca.obrázok svätý Emygdius

Emigdius pochádzal podľa tradície z bohatej rodiny z nemeclého Trevíra. Napriek silnému odporu pohanských príbuzných sa obrátil a nechal pokrstiť od svätých Nazaria a Celza. Spolu s ďalšími konvertitmi na kresťanstvo išiel najprv do Milána, kde bol vysvätený za kňaza. Potom odišiel do Ríma kde krstom uzdravil ochrnuté päťročné dievčatko, znakom kríža otvoril oči slepému a spôsobil ďalšie zázraky. Obrátil 1300 pohanov ku Kristovi keď odmietol obetovať pohanskej bohyni Jovis a namiesto toho zničil pohanské sochy a oltáre a vyznal kresťanskú vieru čo bolo sprevádzané zemetrasením. Pre jeho silnú vieru ho svätý pápež Marcel vysvätil a ustanovil za prvého biskupa v Ascoli Piceno. Tamojšia cirkev bola v zlom stave, Emigdius ju usporiadal, obracal ľudí na vieru a pracoval pre ich blaho a konal zázraky.

Počas prenasledovania za cisára Diokleciána zomrel mučeníckou smrťou sťatím keď ho pohanský guvernér Polymius chcel prinútiť obetovať pohanským bohom. No Emigdius namiesto toho vykonal ďalší zázrak keď úderom palice zo skaly vytryskla voda a ňou pokrstil vyše 1600 pohanov i guvernérovu dcéru Polysiu, ktorú mu guvernér chcel dať za ženu. Rozhnevaný guvernér ho dal preto popraviť. Podľa starej legendy Emigdius podobne ako svätý Dionýz mal po poprave niesť ešte kilometer svoju hlavu na miesto kde chcel byť pochovaný, v katakombách na Campo Parignano. Stalo sa tak 5.augusta 309.

Na mieste Emigdiovej mučeníckej smrti bol už onedlho postavený malý kostol; dnes stojí na tomto mieste od strany rieky roku 1633 novopostavený kostolík Tempietto di San Emidio rosso. Okolo roku 1050 boli jeho pozostatky objavené a prenesené do krypty novopostavenej katedrály v Ascoli Piceno kde sa uchovávajú v relikviári spolu s pozostatkami iných kresťanov zo 4.storočia. Úcta k tomuto svätcovi sa medzi 9.-11.storočím rozšírila do širokého okolia a dnes sa uctieva dokonca aj v San Francisco v USA.

Tento svätec býva často vzývaný proti hrozným zemetraseniam. Keď roku 1703 región Umbrie zasiahli silné zemetrasenia, obyvatelia Ascoli Piceno pôstom a prosbami k svätému Emigdiovi vzývali Božie milosrdenstvo a toto miesto bolo zachránené. Podobne v roku 1727 aj kláštor svätého Michala v diecéze Urbino, kde uchovávali obraz tohto svätca ostal uchránený od zemetrasenia. Podobné správy svedčiace o ochrane pred zemetrasením na mocný príhovor tohto svätca sa množili čoraz viac.

Preto keď bolo 15.októbra 1834 mesto Rožňava spolu s mnohými miestami diecézy týmto strašným zlom zasiahnuté, povolil pápež Gregor XVI. na žiadosť biskupa Jána Scitovského v celej diecéze Rožňava sláviť posvätné ofícium spolu so svätou omšou k sv.Emigdiovi.

Liturgická modlitba:

Bože, ktorý si blahoslaveného Emigdia, mučeníka svojho a veľkňaza vyznačil víťazstvom nad modlami a slávou zázrakov: dovoľ, prosíme, aby sme mohli na jeho príhovor víťaziť nad úkladmi zlých duchov a skvieť sa čnosťami. Skrze Pána nášho.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *