Nájdenie Sv.Kríža

Požehnanie krížov na sviatok Nájdenia sv.Kríža

Kedysi bol 3.máj sviatkom Nájdenia Svätého Kríža, kedy si Cirkev pripomínala (a na niektorých miestach stále pripomína) nájdenie Kríža svätou Helenou. 

Tento sviatok bol zrušený v roku 1960, ale jeho pamiatka prežíva v Mexiku kde miestna hierarchia získala povolenie z Ríma pre zachovanie Dňa Kríža (viac informácii je v linku v pôvodnom článku) a na Filipínach, kde sa zachováva  “Santacruzan“, výnimočná procesia ku cti Svätého Kríža (hoci v zdeformovanej a sekularizovanej forme, keďže tradícia zväčša stratila svoju liturgickú podstatu). Ozveny tohto sviatku určite prežili aj inde v katolíckom svete.

Je zvláštne, že požehnanie krížov pripomínajúce 3.máj prežilo dokonca aj v neskorších vydaniach Rímskeho rituála (po roku 1960). Tu je slovenský preklad tohto požehnania.

POŽEHNANIE KRÍŽOV ktoré majú byť zasadené do viníc, polí, atď v deň sviatku alebo okolo 3.mája

(schválené Kongregáciou pre posvätné obrady, 10.februára 1888)

V: Naša pomoc v mene Pánovom.

R: Ktorý stvoril nebo i zem.

V: Pán s vami.

R: I s duchom tvojím.

Modlime sa.

Všemohúci večný Bože, milosrdný Otec a naša opravdivá útecha: následkom trpkého  mučenia, ktoré tvoj jednorodený Syn, náš Pán Ježiš Kristus vytrval na dreve kríža, požehnaj + tieto kríže, ktoré tvoji veriaci zasadia do svojich viníc, záhrad, polí a iných miest.  Ochraňuj zem, kam sú položené, od krupobitia, víchrice, búrok a každého útoku nepriateľa, aby tak úroda dozrievajúca na žatvu mohla byť zozbieraná na tvoju česť tými, ktorí vkladajú dôveru vo svätý kríž nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Všetci: Amen.
Pôvodný článok:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2010/05/blessing-of-crosses-on-may-3.html