26683937194_462018c98c_k-e1465319435464

Sväté omše na Slovensku

 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

BRATISLAVA-STARÉ MESTO
Kostol Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia)
v nedeľu  o 17.00 hodine

BRATISLAVA-VRAKUŇA
Kostol Mena Panny Márie
Poľnohospodárska ulica (starý kostol), Bratislava-Vrakuňa
v utorok o 19:00 hodine

MOST PRI BRATISLAVE
Kostol Božského Srdca Ježišovho
v sobotu o 18:00 hodine
na 1.piatok v mesiaci o 19:00 hodine
ThDr. Stanislav Stohl, PhD.
http://most.fara.sk/category/farske-oznamy/

MARIANKA
Bazilika Narodenia Panny Márie
príležitostne
P. Marek Vadrna CCG

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

PRIBETA (Perbete)
ZMENA od júla 2017:
sväté omše sú zrušené

GALANTA
ZMENA od júla 2017:
sväté omše sú zrušené

NITRIANSKA DIECÉZA

ŽELIEZOVCE
Kostol sv.Jakuba, apoštola
v pondelok o 18:00 hodine
http://zeliezovce.fara.sk/oznamy.html
telefón:+421 (0)36 77 137 00

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

KRŠKANY PRI LEVICIACH
Kostol svätej Anny
1. a 3. sobota v mesiaci o 8:30 hodine
telefón:+421 (0)36 62 291 68

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

JANÍK (okres Košice-okolie)
príležitostne
telefón:+421 (0)55 464 72 12
email: janik@rimkat.sk

KOŠICE-STARÉ MESTO
Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštrátsky kostol)
Hlavná 67, Košice-Staré Mesto
v stredu o 19:30 hodine

SPIŠSKÁ DIECÉZA

HARICHOVCE
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
štvrtok o 18.00
Telefón: 053/449 61 16