26683937194_462018c98c_k-e1465319435464

Sväté omše na Slovensku

 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

BRATISLAVA-STARÉ MESTO
Kostol Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia)
v nedeľu  o 17.00 hodine

BRATISLAVA-VRAKUŇA
Kostol Mena Panny Márie
Poľnohospodárska ulica (starý kostol), Bratislava-Vrakuňa
v utorok o 19:00 hodine (neplatí júl-august 2019, najbližšia sv.omša až v septembri 2019)

MALACKY
Farský kostol Najsv.Trojice
v stredu o 17.00

MOST PRI BRATISLAVE
Kostol Božského Srdca Ježišovho
v sobotu o 18:00 hodine
ThDr. Stanislav Stohl, PhD.
http://most.fara.sk/category/farske-oznamy/

MARIANKA
Bazilika Narodenia Panny Márie
príležitostne
P. Marek Vadrna CCG

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

TRNAVA

Kaplnka Panny Márie Fatimskej (Arcibiskupský úrad, 1.poschodie)
v nedeľu a prikázané sviatky o 17:00

NITRIANSKA DIECÉZA

NITRA
Kostol sv.Michala Archanjela (na Vršku)
Na vŕšku 1323/1,Nitra
v sobotu a v predvečer prikázaných sviatkov o 18.30 (neplatí júl-august 2019, najbližšia sv.omša až v septembri 2019)
http://www.dokostola.sk/kostol/410136-sv-michala-archanjela

ŽELIEZOVCE
Kostol sv.Jakuba, apoštola
v pondelok o 18:00 hodine
http://zeliezovce.fara.sk/oznamy.html
telefón:+421 (0)36 77 137 00

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

KRŠKANY (pri Leviciach)
Kostol svätej Anny
1. sobota v mesiaci o 8:00 hodine
telefón:+421 (0)36 62 291 68

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

KOŠICE-STARÉ MESTO
Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštrátsky kostol)
Hlavná 67, Košice-Staré Mesto
v stredu o 19:30 hodine

SPIŠSKÁ DIECÉZA

HARICHOVCE
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
štvrtok o 18.00 (neplatí júl-august 2019, najbližšia sv.omša až v septembri 2019)
Telefón: 053/449 61 16