eastertide

Liturgické poznámky k Veľkonočnému obdobiu 2016

Krátke poznámky k sláveniu liturgie vo Veľkonočnom období v roku 2016.

Liturgické poznámky k Veľkonočnému obdobiu 2016

1. Počas Veľkonočného obdobia sa recituje Glória pri omšiach na feriálne dni. Výnimkou sú votívne omše IV.triedy okrem omší o Panne Márii v sobotu a o anjeloch. Paškálna svieca horí počas omše a vešpier až do sviatku Nanebovstúpenia Pána s výnimkou liturgií v čiernej a fialovej farbe. Vidi aquam nahrádza Asperges me až do Svätodušnej nedele vrátane. Počas Veľkonočného obdobia sa recitujú dve antifóny Alleluia  medzi epištolou a evanjeliom.

2. Veľkonočná oktáva je I.triedy a preto sa v dňoch oktávy pripúšťajú iba privilegované komemorácie. Dve Alleluia sa pridávajú k Ite Missa est a Deo gratias počas Veľkonočnej oktávy s výnimkou Bielej nedele (Dominica in Albis/ Nedeľa Božieho milosrdenstva). Veľkonočný piatok (1.apríl) nie je dňom zdržiavania sa kajúcneho charakteru.

3. Na 3. apríla pripadá Nedeľa Božieho milosrdenstva. Plnomocné odpustky môžu získať tí, čo sa zúčastnia na modlitbách a pobožnostiach k úcte Božieho milosrdenstva. Taktiež aj tí. ktorí v prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti (v bohostánku alebo vystavenej) zbožnou modlitbou k milosrdnému Pánu Ježišovi pomodlia 1x Otčenáš a Verím.. Tí, ktorí pre spravodlivú príčinu nemôžu prísť do kostola, môžu získať odpustky odriekaním 1x Otčenáš, Verím a zbožnou modlitbou k milosrdnému Pánu Ježišovi  pred obrazom Božieho milosrdenstva.

4. V pondelok 4.apríla sa slávi sviatok Zvestovania Pána, v tento rok preložený z 25.marca.

5. Na pondelok 25.aprila pripadajú tzv. Veľké litánie. Dnes sa slávi omša o sv.Markovi s komemoráciou Veľkých litánií a to aj pri spievanej omši. Ak sa koná procesia s Veľkými litániami ešte pred omšou, tzv.prosebná omša vtedy začína incenzáciou oltára a introitom. Ak je to spievaná omša, vynecháva sa komemorácia sv.Marka. Tí, čo sú povinní modliť sa Posvätné ofícium (breviár) musia odriekať litánie súkromne aj keď sa nezúčastnia procesie.

Upravené podľa:

http://sightofangels.blogspot.sk/2009/04/notes-eastertide.html