Fond nákupu misálov

V snahe podporiť rozšírenie tradičnej Svätej omše na ďalšie miesta na Slovensku, zakladáme tzv. “fond nákupu misálov”. Inšpirovali sme sa podobnou aktivitou v zahraničí a vďaka štedrému darcovi teraz kupujeme prvé výtlačky Missale Romanum 1962.

Chceme touto cestou podporiť kňazov a seminaristov, ktorí majú záujem sa naučiť celebrovať Svätú omšu v tradičnom rímskom ríte a začať slúžiť veriacim tam, kde je zatiaľ tento rítus Svätej omše nedostupný.

Prosíme preto kňazov a seminaristov, pre ktorých môže byť prvotná investícia do misála a ďalších nevyhnutných liturgických potrieb a odevov k tradičnému rítu prekážkou, aby sa na nás s dôverou obrátili na adrese info(zavinac)missa.sk.

Misál bude vždy darovaný konkrétnemu kňazovi alebo seminaristovi (u seminaristov v prvom rade uprednostníme vždy jeden misál do konkrétneho seminára). Zoznam obdarovaných nebude verejný a bude dostupný len členom Inštitútu.

Bohužiaľ, nie sme schopní reagovať na anonymné žiadosti o misál z radu laikov.

Fond nákupu misálov neslúži na podporu žiadnej konkrétnej farnosti, rehole, alebo inej cirkevnej organizácie.

Dobrodinci, ktorí by ste radi túto iniciatívu na šírenie tridentského rítu na Slovensku radi podporili, prosíme o váš dar na naše konto:

IBAN: SK8983300000002700877646

BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

Fio banka, a.s.

Do správy pre prijímateľa, prosím, uveďte “dar – fond misálov”.

Deo gratias!