tit-sk

Tradičný kalendár 2016

Tak ako v minulom roku, pripravujeme pre vás slovenskú verziu nástenného liturgického kalendára pre rok 2016.

Ku každému mesiacu navyše bude rovnako ako u predchádzajúceho kalendára priradený aj poučný či inšpiratívny text s katolíckou tematikou a s obrázky. V kalendári budú odlíšené pôstne dni, zasvätené a odporúčané sviatky, dni pracovného pokoja v Českej republike, zmeny času atď.
tit-sk

Čo bude kalendár obsahovať

– Liturgickú udalosť, ktorá pripadá na daný deň podľa misála 1962, zohľadnené budú aj miestne sviatky našich cirkevných provincií;

– Triedu sviatku a farbu omšových rúch;

– Vyznačenie príp. svätenín, ktoré sa ku dňu podľa rímskeho rituálu tradične spája (napr. žehnanie pokrmov na Veľkú noc, žehnanie vína na sv. Jána atď.).

Odlíšené budú nedele, zasvätené sviatky a sviatky odporúčané. Pôstne dni budú vyznačené podľa tradičnej predkoncilovej praxe v našich krajinách. Symbol ryby bude značiť pôst od mäsa, symbol prázdneho tanierika potom pôst ujmy.

Odlíšené budú tiež dni pracovného pokoja v Českej republike spolu s pomenovaním civilného sviatku.

U každej strany kalendária bude druhá, farebná strana s obrázkami, modlitbami, texty a pod. Vzťahujúce sa k danému mesiaci či nejakému sviatku, ktorý sa v daný mesiac oslavuje.

Kalendár bude možné si objednať prostredníctvom tejto stránky.