Tradičná sv.omša na výročných púťach 10.septembra 2016

V sobotu 10.septembra 2016 sa budú sláviť tradičné sväté omše na výročných púťach v Marianke a Báči.

Slávnostná asistovaná sv.omša v Marianke bude o 13.00.
V Báči bude svätá omša o 23.00.

Viac informácii je na plagátoch.

plakt 2016-page-001 2016_08_26_vyrocna_put