Svätenie Trojkráľovej vody v Moste pri Bratislave

Svätenie Trojkráľovej vody na vigíliu Epifánie v Moste pri Bratislave

V utorok 5.januára 2016, v predvečer sviatku Zjavenia Pána sa v Moste pri Bratislave slávilo svätenie Trojkráľovej vody podľa rituálu z roku 1962. Okrem svätenia vody sa konalo aj požehnanie kriedy a tymiánu. Veriaci mali k dispozícii latinsko-slovenské texty takže mohli nielen sledovať,ale tiež sa aj činne zapájať do liturgie.

Po tomto pôsobivom obrade nasledovala spievaná svätá omša.