Sedembolestná Panna Mária

Sedembolestná-patrónka Slovenska

Slovenský preklad liturgického čítania z II.nokturnu breviára na sviatok prebl.Panny Márie Bolestnej, patrónky Slovenska.Slovenský preklad latinského textu z II.nokturnu, osobitné čítanie pre Slovensko (6.lekcia):

Keď slovenský národ v IX.storočí prijal katolícku vieru a keď čoskoro nato ako aj v priebehu ďalších storočí musel znášať utrpenia každého druhu, nie je divné, že si zvykol- priťahovaný milosťou Božou- prichádzať ku krížu nášho Pána Ježiša Krista, kde nachádzal aj bolestnú matku. A nevidel v nej iba obraz svojej bolesti, ale aj Tešiteľku, Útočište a Pomocnicu. Veď Srdce panenskej Matky Márie, prebodnuté sedmoramenným duchovným mečom je veľkým znamením a silou pre premáhanie všetkých útrap a bolestí.

A tak slovenský národ prejavoval v každom čase preblahoslavenej Panne Márii Bolestnej osobitnú úctu. Na jej počesť staval chrámy, uctieval posvätné obrazy a konal nábožné púte. A putoval najmä do mestečka Šaštínske Stráže, ktoré sa nachádzajú na území Trnavskej apoštolskej administratúry. Tu bolestná Panna v nádhernom chráme, akoby vo svojom sídle, materinskou láskou objíma svoje deti, ktoré sa k nej vinú a ju vzývajú.

Svätá Stolica, ktorej slovenskí veriaci zostali vždy oddaní, túto osobitnú úctu často schvaľovala a potvrdzovala. Práve Benedikt XIII. Láskavo povolil, aby Slováci vzývali bolestnú Pannu Máriu ako svoju vlastnú patrónku. Pius IX. okrem niekoľkých udelených odpustkov dovolil korunovať mariánsku sochu a aj ju obdaril. Pius XI. zasa povolil, aby sa do Loretánskych litánií mohli vsunúť verše a orácie o bolestnej Panne.

Napokon Pavol VI. pre zvýšenie úcty k Panne Márii a tiež aj preto, aby prejavil svoju otcovskú úctu a lásku voči kňazstvu a veriacim Slovenska, roku 1964 poctil mariánsky chrám v mestečku Šaštínske Stráže titulom a výsadami baziliky minor (bazilika menšia). A v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Pannu Máriu Bolestnú za hlavnú patrónku celého Slovenska.

(Z II.nokturnu breviára na sviatok prebl.Panny Márie Bolestnej, patrónky Slovenska, preložil V.Malý.)

Katolícke noviny, september 1970