o-msi-svate_1

Publikácie

Praktická príručka nielen pre miništrantov, ale aj pre kňazov a veriaci ľud. Popisuje priebeh rítu svätej omše poo-msi-svate_1dľa misála z roku 1962, schváleného sv. Jánom XXIII., Obsahuje latinské texty a ich české preklady (dvojstĺpcová sadzba), stručný prehľad latinskej výslovnosti a niekoľko ďalších informácií. Pre názornosť jednotlivých postojov a úkonov poslúži veľmi dobre čiernobiele obrázky.

Možné kúpiť alebo objednať v Matici Cyrilometodskej (Olomouc, ČR): http://maticecm.cz/?act=obchod&detid=903&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=406&width=576