Nová webstránka o tridentskej sv.omši

Vznikla nová stránka o tridentskej sv.omši v Bratislavskej arcidiecéze.Na nove stránke https://trident.fara.sk/ sú informácie o tridentských sv.omšiach a pripravovaných podujatiach v Bratislavskej arcidiecéze.