Liturgické poznámky: Tempus Adventus 2015

Liturgické poznámky k adventnému obdobiu 2015

 • Spomienky (commemoratio) na feriálne dni v advente sú privilegované a musia sa modliť aj na sviatky svätých pri každej omši ako aj na ranné chvály (laudes) a vešpery.
 • 3. V nedeľu a na feriálne dni adventu (okrem 3.nedele), oltár nemôže byť vyzdobený kvetmi a organ sa používa len na udržanie a sprevádzanie spevu, a len ak je to potrebné.4. Na 3.adventnú nedeľu (“Gaudete nedeľa”), majú prednosť rúcha ružovej farby, hoci možno použiť aj fialové rúcha. Rovnako sú povolené aj organ a kvety.

  5. Možno použiť ako ad libitum (dobrovoľne) adventnú prefáciu namiesto prefácie o Najsvätejšej Trojici v nedeľu and spoločnej prefácie na feriálne dni.

  6. Na Slovensku je možné sláviť rorátne omše ku cti Panny Márie ako votívne omše II.triedy v bielej farbe, s glóriou, komemoráciou adventnej férie (nedele), bez kréda,s mariánskou prefáciou Et te in Veneratione. Platí to denne okrem nedieľ a sviatkov Nepoškvrneného Počatia a sv.Tomáša,apoštola až do Vigílie Vianoc vynímajúc.

 • 7.Od 17. do 23.decembra vrátane, antifóna na Magnificat na vešpery sa začína s “Ó” [napr. O Sapientia].

  8. Od soboty 28.novembra do 1.februára vrátane, posledná antifóna o Preblahoslavenej Panne Márii na kompletórium je Alma Redemptoris Mater.

  (upravené podľa 2009 Liturgical Ordo, Priestly Fraternity of St Peter)

  Liturgické poznámky advent-SK