Dôležité dokumenty

V tejto sekcii budeme uverejňovať dôležité dokumenty/odkazy súvisiace s tradičnou liturgiou.

Motu proprio Summorum Pontificum (2007)

Sprievodný list k Summorum Pontificum (2007)

Inštrukcia Universae Ecclesiae (2011)

1962 RUBRICÆ GENERALES

Františkáni a Rímsky misál

1962-úvod k mimoriadnemu rítu Rímskeho misála

Rítus 1962-veci ktoré je užitočné vedieť

Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána

Krátka história misála sv. Jána_XXIII. (česky)

Postoje veriacich pri spievanej sv.omši

Svätá omša- Ordo 1962

Sviatost krstu deti-rituál pre Slovensko

Sviatosť pokánia

Sviatosť birmovania

Sviatosť manželstva-rituál pre Slovensko

Obrady kňazskej vysviacky