Sviatok svätých relikvií-6.novembra

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Svätí Košickí mučeníci

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Zmeny v tradičných sv.omšiach v Bratislave od novembra 2017

S účinnosťou od 4.novembra 2017 sa mení miesto pravidelného slávenia nedeľných tradičných svätých omší v Bratislave.

Tridentské sv.omše  budú od novembra 2017 slúžené v  kostole Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia) na Námestí SNP a to každú nedeľu o 17.00 hodine.
Bližšie informácie o kostole Milosrdných bratov:

http://www.dokostola.sk/kostol/milosrdni-bratia-kostol-navstivenia-panny-marie

Okrem toho:

  • na prvý piatok v mesiaci budú o 19.00 hodine sv.omše v Moste pri Bratislave
  • každý utorok o 19.00 sv. omše v Bratislave- Vrakuni, stará časť kostola Mena Panny Márie