Svätý Ladislav-27.júna

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Svätý Neit

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. (viac…)

Eucharistické Srdce Ježišovo

Je iba minimálny rozdiel medzi zbožnosťou k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu a tou, ktorou si Cirkev ctí Najsvätejšie Srdce Ježišovo. S úctou Cirkev slávi tento symbol nekonečnej lásky, s ktorou nám Kristus dal sviatosť Eucharistie, aby s nami zostal až do skončenia časov. Z tohto dôvodu sa špeciálnym spôsobom preukazuje láska Kristova. (viac…)