Atanázovo krédo

Atanázovo krédo (tiež známe aj ako Symbolum Quicumque),  pravdepodobne pochádza až z 5.storočia z dnešného južného Francúzska, avšak historicky sa pripisuje sv.Atanázovi z Alexandrie (+ 373). (viac…)

Svätý Ján Nepomucký

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. Podľa kalendára pre mimoriadnu formu liturgie v roku 2016 sa tento sviatok môže sláviť až po Svätodušnej oktáve, t.j. 23.mája 2016. (viac…)

Reformy liturgie 1955-Vigília Turíc

Posledná časť série príspevkov od Gregoryho DiPippo o textoch, ceremóniách a histórii obradov Veľkého týždňa pred a po reformách pápeža Pia XII. v roku 1955. Tentokrát si všimneme Vigíliu Turíc a čítania zo Svätého písma počas Veľkého týždňa. (viac…)