Tradičná sv.omša na Slovensku cez Vianočné obdobie 2015

Ponúkame zoznam tradičných sv.omší na území Slovenska počas Vianočného obdodobia 2015.
Ak viete o ďalších miestach a časoch, napíšte to do komentára.

AKTUALIZOVANÉ

Tradičné sv.omše na Slovensku (zoradené podľa dátumu):

24.decembra (štvrtok):
NITRA-KLOKOČINA (kostol sv.Gorazda): 21.00

25.decembra (piatok): Narodenie nášho Pána Ježiša Krista:
STAKČÍN: 11.00
BRATISLAVA-VRAKUŇA (kaplnka): 16.00

26.decembra (sobota): sv.Štefana, prvého mučeníka
MOST PRI BRATISLAVE: 18.00

27.decembra (nedeľa): nedeľa v oktáve Vianoc
BRATISLAVA-VRAKUŇA (kaplnka): 16.00

30. december (streda):
KOŠICE, Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštráti): 16:30

1.januára 2016 (piatok): oktáva Narodenia Pána
MALÝ KIAR: 9.15
BRATISLAVA-VRAKUŇA (kaplnka): 16.00

2.januára 2016 (sobota): sobotná pamiatka Panny Márie
KRŠKANY: 8.00
MOST PRI BRATISLAVE: 18.00

3.januára 2016 (nedeľa): Najsvätejšie Meno Ježiš
STAKČÍN: 11.00
BRATISLAVA-VRAKUŇA (kaplnka): 16.00

5.januára 2016 (utorok): v predvečer sviatku Zjavenia Pána
GALANTA: 17.15 (iba požehnanie vody). Sv.omša bude podľa riadnej formy (nový obrad)!!!

MOST PRI BRATISLAVE: 18.00 (požehnanie vody a následne sv.omša)

JANÍK (Košice-okolie): 17.00 (požehnanie vody a následne sv.omša)

6.januára 2016 (streda): Zjavenie Pána- PRIKÁZANÝ SVIATOK

KOŠICE, Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštráti): 18.00


 

UPOZORNENIE:
Sv.omša 6.januára 2016 v Bratislave-Vrakuni NEBUDE.

Polnočná sv.omša v Ríme

Liturgické poznámky: Tempus Adventus 2015

Liturgické poznámky k adventnému obdobiu 2015

 • Spomienky (commemoratio) na feriálne dni v advente sú privilegované a musia sa modliť aj na sviatky svätých pri každej omši ako aj na ranné chvály (laudes) a vešpery.
 • 3. V nedeľu a na feriálne dni adventu (okrem 3.nedele), oltár nemôže byť vyzdobený kvetmi a organ sa používa len na udržanie a sprevádzanie spevu, a len ak je to potrebné.4. Na 3.adventnú nedeľu (“Gaudete nedeľa”), majú prednosť rúcha ružovej farby, hoci možno použiť aj fialové rúcha. Rovnako sú povolené aj organ a kvety.

  5. Možno použiť ako ad libitum (dobrovoľne) adventnú prefáciu namiesto prefácie o Najsvätejšej Trojici v nedeľu and spoločnej prefácie na feriálne dni.

  6. Na Slovensku je možné sláviť rorátne omše ku cti Panny Márie ako votívne omše II.triedy v bielej farbe, s glóriou, komemoráciou adventnej férie (nedele), bez kréda,s mariánskou prefáciou Et te in Veneratione. Platí to denne okrem nedieľ a sviatkov Nepoškvrneného Počatia a sv.Tomáša,apoštola až do Vigílie Vianoc vynímajúc.

 • 7.Od 17. do 23.decembra vrátane, antifóna na Magnificat na vešpery sa začína s “Ó” [napr. O Sapientia].

  8. Od soboty 28.novembra do 1.februára vrátane, posledná antifóna o Preblahoslavenej Panne Márii na kompletórium je Alma Redemptoris Mater.

  (upravené podľa 2009 Liturgical Ordo, Priestly Fraternity of St Peter)

  Liturgické poznámky advent-SK